Đàn ông có cần phải làm đẹp?

Đối với đất nước Việt Nam, nơi mà vẫn còn hơi có tư tưởng trọng nam khinh nữ, thì việc đàn ông làm đẹp dường như là điều vẫn còn xa lạ. Không như ở đất nước Hàn Quốc, chuyện đàn ông và phụ nữ cùng nhau làm đẹp, trang điểm nơi đông người dường […]