Thuật ngữ TDS là gì? Cách kiểm soát tổng chất rắn hòa tan trong nước

Nước là dung môi hòa tan nhiều chất rắn, hợp chất hóa học khác nhau. Trong nước tự nhiên sẽ gồm nhiều thành phần, tạp chất cần được xử lý trước khi uống. TDS là thuật ngữ được nhắc đến khá nhiều khi xử lý nước tại nhà máy hay hệ thống lọc. Vậy, TDS […]